DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

målinger og analyser

Undersøkelser av innemiljøet kan være meget ressurskrevende og kostbart hvis det settes inn omfattende målinger. På de følgende sidene vil du finne informasjon om hva man bør måle, når man bør gjøre det, og ikke minst, hvordan man bør gjøre det. Flere ulike metoder for å måle innemiljøet blir beskrevet, deriblant Kvalifisert Skjønn Metoden (KSM). KSM hører til de minst ressurskrevende, men kan allikevel være den beste i mange tilfeller.

Kategorier:

generelt om målinger og analyser
S&S
helseundersøkelser
støvmetoder
kvalifisert skjønn-metoden

Dokumenter:

Bakterieinnholdet i støv
Måling av kjemiske stoffer i inneluft (VOCmåling)
Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
KSM for yrkesbygg 13. Støy. Akustikk.
KSM for yrkesbygg 16. Annet (tilgjengelighet, psykososialt, estetisk mm)
KSM for yrkesbygg 10. Ventilasjon. Luftskifte.
KSM for yrkesbygg 12. Byggets historie. (Fuktskader?)
KSM for yrkesbygg 14. Belysning
KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
KSM for yrkesbygg 4. Andre, vanlige forurensninger inne
Normer. Grenseverdier
TVOC og VOC metoder
Forskningsnytt om kjemisk miljøintoleranse/MCS: Objektive funn ved spesiell hjernetomografi.
Nyoppdaget fukt og muggsopp hos mange

 

DU ER HER :

Forsidemålinger og analyser