DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

sykdom og helseeffekter

Norge er et land med harde klimaforhold. "Dårlig vær" hindrer mange av oss i å ferdes ute. Det blir til at vi holder oss mye inne. Spesielt for barn og unge kan dette være problematisk, men det kan også være problematisk for voksne og eldre.

En ting er at inneaktiviteter som oftest innebærer lite mosjon og bevegelse som igjen svekker muskel og benmasse. En annen ting er at dårlig luft kan gi oss sykdommer og plager som eksem, allergi, bronkitter og astma m.m. og en rekke plager som samlet kalles inneklimasykdommer.

På de følgende sidene vil du finne informasjon om disse og flere sykdommer og helseeffekter av et dårlig innemiljø, hvilke mekanismer som utløser disse

Vet du at vi bruker 12-15 kilo luft pr døgn. Denne luften kan inneholde en rekke kjemiske stoffer, som kan endre den naturlige kjemiske signaloverføringen inne i kroppen.

Kategorier:

sykdommer og plager
allergi
generelt om innemiljø og helse
overfølsomhet
kjemiske agens
mikroorganismer

Dokumenter:

KSM for yrkesbygg 3. Spesielle forurensninger
KSM for yrkesbygg 11. Dyr og andre allergener inne.
Dårlig inneklima i barnehage
Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
Skolenes inneklima anno 2013. Del 6: Noen sosiale aspekter

 

DU ER HER :

Forsidesykdom og helseeffekter