DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

økonomi

Det lønner seg å investere i et godt innemiljø. De fleste av oss er klar over dette, men på grunn av kortsiktige økonomiske hensyn klarer vi allikevel ikke få det helt som vi drømmer om. Da skal man være klar over at det finnes noen økonomiske støtteordninger. De er få, og de varierer over tid, men de kan søkes om man skal gjøre nøkterne og nødvendige tiltak.

Innholdet på siden presenteres uten juridiske forpliktelser overnfor brukerne. Alle uttalelser står for forfatterens (professor dr. med. Kjell Aas) oppfatninger og vurderinger av litteraturen. For tiltak med økonomiske eller juridiske konsekvenser henvises til de kilder det er referert til.

Kategorier:

S&S
økonomisk støtte
ENØK / HENØK

Dokumenter:

Økonomi
Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
Innemiljø og Økonomi
KSM for yrkesbygg 15. ENØK og HENØK (Helse først!)
KSM for yrkesbygg 2. Personbelastning
Kulde og oppvarming
Stønadsordninger
Leie en potensielt helsefarlig bolig

 

DU ER HER :

Forsideøkonomi