DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om toleranseterskel

 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 Risikoforhold
 Allergi
 Hyperreaktivitet
 Konsekvenser av dårlig inneklima
 Multippel kjemisk overfølsomhet.Kjemisk miljøintoleranse/MCS.
 Hvorfor inneklimasykdom og plager? Usunn kjemi!
 Toleranseterskel
 Medisiner og behandling
 Hvorfor syk av inneklima? Mekanismer og forklaringsmodeller
 Innemiljø og helse; FORSKNING
DU ER HER :

Forside