DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om tiltak

 Det fysiske miljø og hjemmeulykker. Ergonomi. Sikkerhet
 Energiøkonomisering og helse (ENØK og HENØK)
 Støvfilter
 Vanlige årsaker til fukt
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 Larvikmodellen
 Aktiv MEIS prosessen
 Tiltak mot husstøvmidd
 Støvbinding
 Praktisk gjennomføring av egeninnsats med Aktiv MEIS
 Innemiljø og Økonomi
 Tiltak ved for mye avgassing og høy TVOC
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 Godt innemiljø i barnehagen?
 Pollenallergi - AaahhhAAATTsssschhoOo! "Kom mai, du skjønne osv" + plager
 Godt innemiljø i skolen?
 Mobbing kan motvirkes med Aktiv MEIS / Aktiv DUE
DU ER HER :

Forside