DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om skoler

 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 Dyr i skolen
 Forskrift for miljørettet helsevern - Innledende kommentar
 Forskrifter om fukt og muggsopp
 Inneklima i skoler, barnehager og yrkesbygg
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 Aktiv MEIS (eller Aktiv DUE)
 Renhold. Rengjøring
 Renholdsprogram
 Gulvbelegg i Skoler og Barnehager
 Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
 Hvorfor ventilasjonssystem i barnehager, skoler og kontorbygg etc?
 Nettverk for miljølære
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 Merknader til forskrift for miljørettet helsevern
 Skolelitteratur, Barnehagelitteratur
 Muggsopp i skolen
 Renhold i skoler
 Godt innemiljø i skolen?
 Forskrifter om renhold m.v. i skoler, 1931
DU ER HER :

Forside