DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om sigaretter

 Innemiljø i boliger
 Flyktige organiske forbindelser (gass) i inneluft
 Hyperreaktivitet
 Inneklimaets betydning for astma
 Irritanter ved hyperreaktivitet
 Kjemiske agens
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 Lukt
 Mors røyking stjeler livskraft fra fostret.
 Godt Nytt År UTEN Røyking!
 Passiv røyking - eksponeringsmarkør
 Tobakksrøyk skader flimmerhårene
 Sponplater
 Vanlige sammenhenger innemiljø og sykdom
 Formaldehydlitteratur
 Tobakklitteratur
DU ER HER :

Forside