DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om mikroorganismer

 Dårlig inneklima Sykdomsoversikt
 Bakterier og Legionella
 Inneklimasyke? Stress? Andre årsaker? Differensialdiagnoser
 Endotoksin, mykotoksin og glukaner
 Forskrifter om fukt og muggsopp
 Fukt og mikroorganismer
 Fuktskadesykdom
 Husstøv
 Mikroorganismer
 Muggsopper ute og inne
 Mikroorganismer i innemiljø
 Påvisning og fjerning av muggsopp
 Bakterieinnholdet i støv
 Vanlige sammenhenger innemiljø og sykdom
 Toleranseterskel
 Medisiner og behandling
DU ER HER :

Forside