DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om metoder

 Påvisning av helseskadelige forurensninger inne
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 Luftfuktmåling
 Renhold i boligen
 Renhold. Rengjøring
 Hvordan vurdere kvaliteten av renhold?
 Renholdsprogram
 Tape-metoden
 Støvmetoder
 Støvmetoder, Partikkelmåling
 TVOC og VOC metoder
 Måling av kjemiske stoffer i inneluft (VOCmåling)
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 Renhold i skoler
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 Materialer og renhold
 Storrengjøring. Hovedrenhold.
DU ER HER :

Forside