DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om konsentrasjon

 Inneklimasyke? Stress? Andre årsaker? Differensialdiagnoser
 Lysforhold
 Multippel kjemisk overfølsomhet.Kjemisk miljøintoleranse/MCS.
 Sykdomsoversikt
 Hvorfor inneklimasykdom og plager? Usunn kjemi!
 Vanlige sammenhenger innemiljø og sykdom
 Toleranseterskel
 Kontorsyke
 Miljø, belastning og tålegrenser
DU ER HER :

Forside