DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om klor

 Betinget refleks
 Kjemiske agens
 Kjemisk luftforurensning. Gass.
 Svømmebasseng. Klorering . Boblebad
 Vann
 Måling av kjemiske stoffer i inneluft (VOCmåling)
DU ER HER :

Forside