DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om klasserom

 Inneklima i skoler, barnehager og yrkesbygg
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 Aktiv MEIS (eller Aktiv DUE)
 Høyt støv/støvsum og sykdom/plager i barneskoler
 Gulvbelegg i Skoler og Barnehager
 Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
 Hvorfor ventilasjonssystem i barnehager, skoler og kontorbygg etc?
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 Skolelitteratur, Barnehagelitteratur
 Muggsopp i skolen
 Sertifikat for klasserom
 Godt innemiljø i barnehagen?
 Godt innemiljø hjemme? Innemiljø i boliger.
 Godt innemiljø i skolen?
DU ER HER :

Forside