DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om hodepine

 Solavskjerming. Solskjerming
 Dårlig inneklima Sykdomsoversikt
 Inneklimasyke? Stress? Andre årsaker? Differensialdiagnoser
 Inneklima i skoler, barnehager og yrkesbygg
 Lysforhold
 Multippel kjemisk overfølsomhet.Kjemisk miljøintoleranse/MCS.
 Høyt støv/støvsum og sykdom/plager i barneskoler
 Spørreskjema for skoler (og yrkesbygg)
 Sykdomsoversikt
 Vanlige sammenhenger innemiljø og sykdom
 Temperatur
 Renhold i skoler
 Dårlig inneklima i barnehage
 Godt innemiljø i skolen?
 Forskningsprosjekter ("Forprosjekt")
 Kontorsyke
 Dokumentasjon, bevis og indisier
 Forskningskrav.
DU ER HER :

Forside