DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om gass

 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 Flyktige organiske forbindelser (gass) i inneluft
 Kjemiske agens
 Kjemisk luftforurensning. Gass.
 Multippel kjemisk overfølsomhet.Kjemisk miljøintoleranse/MCS.
 Kilder til vanlige gasser (VOC)
 Utlufting. Utbaking.
 Måling av kjemiske stoffer i inneluft (VOCmåling)
DU ER HER :

Forside