DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om fuktskade

 Endotoksin, mykotoksin og glukaner
 Forskrifter om fukt og muggsopp
 Vanlige årsaker til fukt
 Fuktskadesykdom
 Tørr luft. Luftfuktighet (RF) inne.
 Muggsopper ute og inne
 Mikroorganismer i innemiljø
 Påvisning og fjerning av muggsopp
 Endotoksin- og Mykotoksin-litteratur
 Muggsopp i skolen
 Fuktskade. Vannskade
 Forskningsprosjekter ("Forprosjekt")
 Innemiljø og sykdom. Hva vet vi?
DU ER HER :

Forside