DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om formaldehyd

 Kjemiske agens
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 Miljøkvalitet og livsløp. Miljøregnskap
 Passiv tobakksrøyking
 Godt Nytt År UTEN Røyking!
 Passiv røyking - eksponeringsmarkør
 Sponplater
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 Formaldehydlitteratur
DU ER HER :

Forside