DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om dyr

 Egeninnsats, Sanering
 Allergenkilder ved atopisk allergi
 Dyr i skolen
 Høysnue (allergisk og vasomotorisk rhinitt). Neseplager
 Allergenkilder: Lær, Pelsvarer , Ull
 Presseklipp: "Kjæledyr gir ikke allergi-risiko" (men så enkelt er det ikke!)
DU ER HER :

Forside