DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om dokumentasjon

 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 Inneklimasyke? Stress? Andre årsaker? Differensialdiagnoser
 Multippel kjemisk overfølsomhet.Kjemisk miljøintoleranse/MCS.
 Hvorfor inneklimasykdom og plager? Usunn kjemi!
 Hvorfor syk av inneklima? Mekanismer og forklaringsmodeller
 Innemiljø og sykdom. Hva vet vi?
 Dokumentasjon, bevis og indisier
DU ER HER :

Forside