DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om bygningsmessige tiltak

 Klima, Klimaskjermer. Syden
 Solavskjerming. Solskjerming
 Byggematerialer. Materialvurdering og materialvalg. Oppussing.
 Flyktige organiske forbindelser (gass) i inneluft
 Inneklima i skoler, barnehager og yrkesbygg
 Lysforhold
 Aktiv MEIS (eller Aktiv DUE)
 Miljøkvalitet og livsløp. Miljøregnskap
 Radon
 Renhold. Rengjøring
 Renholdsplan og resultatkrav
 Renholdsmaskiner
 Renholdsmidler
 Renholdsprogram
 Varmeveksler, Kjøleanlegg, Ventilasjonforskrifter
 Hvorfor ventilasjonssystem i barnehager, skoler og kontorbygg etc?
 Ventilasjon drift og forhold
 Ventilasjonstyper
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 Renhold i skoler
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
DU ER HER :

Forside