DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om barnehager

 Inneluft
 Innemiljø - en sammensatt utfordring
 Forskrift for miljørettet helsevern - Innledende kommentar
 Konsekvenser av dårlig inneklima
 Inneklima i skoler, barnehager og yrkesbygg
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 Undersøk innemiljøet ditt med Kvalifisert skjønn-metoden for boliger
 Gulvbelegg i Skoler og Barnehager
 Vanlige sammenhenger innemiljø og sykdom
 Undersøkelser av innemiljøet
 Hvorfor ventilasjonssystem i barnehager, skoler og kontorbygg etc?
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 Merknader til forskrift for miljørettet helsevern
 Skolelitteratur, Barnehagelitteratur
 Muggsopp i skolen
 Luftkvalitet og karbondioksid (CO2)
 Dårlig inneklima i barnehage
 Godt innemiljø i barnehagen?
DU ER HER :

Forside