DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om barnehage

 Inneklima i skoler, barnehager og yrkesbygg
 Tiltak i skole og barnehage og yrkesbygg
 Aktiv MEIS (eller Aktiv DUE)
 Gulvbelegg i Skoler og Barnehager
 Hvorfor ventilasjonssystem i barnehager, skoler og kontorbygg etc?
 Kvalifisert skjønn-metoden for skoler og barnehager
 Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 Skolelitteratur, Barnehagelitteratur
 Muggsopp i skolen
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 Dårlig inneklima i barnehage
 Godt innemiljø i barnehagen?
DU ER HER :

Forside