DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om avgassing

 Emisjon
 Emisjon, Avgassing
 Underlaget
 Kjemiske agens
 Kjemisk luftforurensning. Gass.
 Lim
 Linoleum
 Lukt
 Maling
 Multippel kjemisk overfølsomhet.Kjemisk miljøintoleranse/MCS.
 Miljøkvalitet og livsløp. Miljøregnskap
 Kilder til vanlige gasser (VOC)
 Sponplater
 Oppvarming anno 2013
 TVOC og VOC metoder
 Utlufting. Utbaking.
 Vannskader. Fuktskader. Kondens
 VOC grenseverdier
 Miljøkjemi: OCIA (VOC)s helse-effekter
 Måling av kjemiske stoffer i inneluft (VOCmåling)
 OCIA- og VOC-litteratur
 Vurdering av lukt. Luktkammer. Luktpanel.
DU ER HER :

Forside