DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om VOC

 Emisjon
 Emisjon, Avgassing
 Flyktige organiske forbindelser (gass) i inneluft
 Kjemisk luftforurensning. Gass.
 Kilder til vanlige gasser (VOC)
 TVOC og VOC metoder
 VOC grenseverdier
 Miljøkjemi: OCIA (VOC)s helse-effekter
 Måling av kjemiske stoffer i inneluft (VOCmåling)
 OCIA- og VOC-litteratur
 Tiltak ved for mye avgassing og høy TVOC
 Avisoppslag: "Kopierer seg syk" (Dagsavisen 14.01 2001)
 GODT eller DÅRLIG inneklima. Hva er det?
DU ER HER :

Forside