DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om Presseklipp

 Muggsopper ute og inne
 Muggsopp i skolen
 Avisoppslag: "Kopierer seg syk" (Dagsavisen 14.01 2001)
 Presseklipp: "Kjæledyr gir ikke allergi-risiko" (men så enkelt er det ikke!)
 Presseklipp: "SYK AV SURE HUS"
 Presseklipp: Strømregningen øker kraftig
 HENØK presseklipp
 Presseklipp: ENØK gårpå helsa løs
DU ER HER :

Forside