DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om Liv er kjemi

 Hvorfor et godt innemiljø? Liv er kjemi!
 Toleranseterskel
 Hvorfor syk av inneklima? Mekanismer og forklaringsmodeller
DU ER HER :

Forside