DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om Forskrift

 Forskrifter om fukt og muggsopp
 Varmeveksler, Kjøleanlegg, Ventilasjonforskrifter
 Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler
 Merknader til forskrift for miljørettet helsevern
 Forskrifter
 Lover
 Luftkvalitet og karbondioksid (CO2)
 Forskrifter om renhold m.v. i skoler, 1931
DU ER HER :

Forside