DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Isolasjon. Mineralull. Cellulosefibre. Asbest


PRESSEKLIPP:hus&bolig nr 5, 2001:"Hjelp!Asbest i huset"
Er du blant tusenvis av nordmenn som har vegger eller tak dekket av asbestholdige eternittplater? Asbest er som kjent kreftfremkallende, men det er ingen grunn til å evakuere boligen i dag. Her får du vite hvordan du best får bukt med asbestfaren"


Isolasjonsmateriale brukes i vegger/yttervegger av energiøkonomi- og komforthensyn og til dels for å oppnå lydisolasjon. Det brukes også i brannsikring. Det anvendes forskjellige materialer fra luft til spesialprodukter. For yttervegger anvendes mest mineralullmatter av glassfiber (vanligst GLAVA) og steinull(vanligst ROCKWOOL), men også cellulosefibre fremstilt av spesialbehandlet resirkulert papir, og det anvendes også renset bomull (ISOCOTTON (ved Kruger A/S, Asker) .

Mineralull (steinull, glassvatt) kan lett avgi fiber/støv (MMMF = man made mineral fibers), og dette støvet er ofte sterkt irriterende for slimhinner i øyne og luftveier og for ømfintlig hud. Slikt støv kan ofte komme når isolasjonsmaterialet ikke er innkapslet. Det hender ikke minst når mineralullmatter brukes frittliggende på himlingsplater. Støvet/fibrene blander seg med depotstøv i rommet. Det er for tungt til å virvles opp ved svake luftstrømmer, men virker ofte indirekte ved at man får det på fingrene fra vannrette støvbelagte flater og fører det så til slimhinner og hud. Det kan føre til irritasjon og svie i og rundt øyne, nesebor og lepper - og er en vanlig årsak til at "luften føles tørr". Når personalet i yrkesbygg eller elever på skolen klager over tørr luft, er dryss av mineralullstøv fra himlingene en hyppigere årsak enn for lav luftfuktighet.

Borsyre tilsettes ofte for å dempe antennelighet. Det hindrer også mugg- og bakterievekst, hindrer at insekter og smågnagere eter av materialet eller bygger rede i det.

Slike materialer brukes også på akustiske himlinger. Mineralull brukt på himlinger må være forseglet! Det pakkes gjerne inn i helt tett slitesterk plast. I motsatt fall skjer det lett dryss av støv fra mineralull og det gir mye hud- og slimhinneirritasjon.

Isocotton egner seg bra på akustiske himlinger (finnes i tykkelser fra 4 - 10 mm.

Cellulosefiber

Det er etter hvert utviklet avanserte prosedyrer for produksjon av cellulosefiber av resirkulert papir. Slikt materiale anvendes i økende grad som isolasjonsmateriale i bygg. Det egner seg godt til innblåsing for etterisolering.
(Resirkulert papir brukt som isolasjonsmateriale rapporteres muntlig av enkelte brukere å ha klumpet seg og gitt ujevn fordeling. Dette gjelder nok bare for de tidligste produktene av denne typen, og det er mulig at det skyldes en (feilaktig!) kombinasjon med fukt. Det skal ikke forekomme med moderne cellulosefiber.)

Gassdannelse ved brann En lang rekke materialer som nå brukes i bygg, installasjoner, innredning og husholdning, avgir giftige gasser ved ekstrem oppheting som ved brann. De kommer i tillegg til giftige gasser (CO, CO2) som alltid dannes ved brann i treverket.
(Det har vært hevdet at særlig borsyrebehandlet papirmateriale kan utvikle meget giftige gasser ved brann i denne typen av isolasjonsmaterialet - deriblant med dannelse av blåsyre (HCN). Riktig nok er gassen HBr giftig,men risikoen for dannelse av HCN er større ved brann i andre materialer (polyuretan, ull, nylon). Det er mulig at det har vært tale om urent isolasjonsmateriale der resirkulert papir har vært blannet med andre materialer.
Dette er ikke noe aktuelt problem ved bruk av moderne cellulosefiber. Tvert imot, det kan være mindre giftig avgassing ved brann i slikt isolasjonsmateriale enn ved brann f.eks i mineralull, vinyl mm.

Materialvurderinger (FOLKSAM) (relevant for BOLIGER)

Det svenske forsikringsselskapet FOLKSAM har utarbeidet en brosjyre om materialvalg i byggebransjen: Folksams byggmiljöguide 2000.
Her er materialene vurdert i forhold til naturresurser, arbeidsmiljøet ved produksjon, arbeidsmiljø ved bruk i byggeprosessen, bruksperioden, avfall og spill av materiale, avfall ved slutt, kjemikalievurdering og om det foreligger miljømerking (godkjenning) og totalvurdering. Oversikten mangler hensyn til økonomi. Den finnes oppdatert på nettsiden www.folksam.se (Søkeord: ”Byggmiljöguide”)


Folksam bruker fargesymboler som her omsettes til skår

grønt for godt, beste alternativ, anbefales = 1 – godt
gult for brukbart, akseptabelt inntil videre = 2 – mindre godt, men akseptabelt
rødt for dårlig, anbefales ikke = 3 - dårlig

Her gjengis Folksams oversikt over isolasjonsmaterialer


Isolasjonsmateriale
Situasjon Glassfiber Steinull Celluplast
extrudert
Celluplast
ekspansdert
Cellulose
returpapir
Annet
Naturressurs 1 1 3 3 1
Arb.miljø v/
produksjon
1 1 3 3 2
Arb.miljø v/
bygging
2 2 2 2 1
Bruksperioden 1 1 1 1 1
Avfall
byggespill
1 1 2 2 1
Avfall slutt 2 2 2 2 2
Kjemivurdert 2 2 3 1 1
Totalvurdering 1 1 3 2 1
Kommentar 9) 9)
Kommentar:
9) Krever overflatebehandling/ innkapsling

Bindemiddel

Bindemiddel i steinull er gjerne jordoljer. Bindemidler i glassull er gjerne organiske limsorter. Bindemidlene er gode vekstmedier for mikro-organismer. Derfor kan fuktskadet mineralull lett føre til mugg- eller bakterievekst. Fuktskadet mineralull må fjernes helt for å sikre mot dette. Bare tørking er utrygt hvis det da ikke skjer noen få dager etter at fuktskaden oppsto. Har fuktskaden skjedd med helt rent vann, kan tørking innen 8- 10 dager være forsvarlig, men tryggest innen 2-3 døgn. Har vannet vært forurenset (som det også kan være ved brannslukking), er tørking ikke akespstabel løsning. Muggsoppvekst kan komme lang tid etter fuktskaden/tørkeprosessen.

Asbest

Asbest er fellesbetegnelse på en gruppe krystallinske mineraler med fiberstruktur som bl.a. kan øke risikoen for kreft. Risikoen oppstår først når løse asbestfibre opptrer i form av støv som kan pustes inn. Normalt vil ikke asbestholdige plater innebære noen risiko med mindre de skades, bearbeides eller utsettes for påkjenninger under riving eller reparasjonsarbeid. Risikoen er større med halvharde enn med harde plater.
Asbest er slitesterkt, brannsikkert og lydisolerende og har vært brukt mye i bygg frem til 1980. Materialet er nå forbudt på grunn av faren for lungekreft fra inhalerte asbestfibre. Det er bare ved innånding over noe tid at asbestfibre er farlige. Risikoen er størst hos røykere. Man kan få kreft i luftveiene, lungene, brysthinne og bukhinne, sjeldnere i fordøyelseskanalen.

Det er nå import- og bruksforbud for asbest, men asbest finnes fortsatt mange steder som isolasjonsmateriale bl.a. i ventilasjonsanlegg, vannrør, varmeledninger og varmeaggregater etc. Asbest finnes også ofte i isolasjonen på dører/luker til fyrkjeler og på rotorer på varmegjenvinnere. De må overflatebehandles slik at fiberavgift ikke forekommer eller helst fjernes.
Fjerning av asbest må utføres av godkjent spesialfirma.
Se arbeidstilsynets forskrift for arbeidstakere som arbeider med asbest her og
arbeidstilsynets asbestinformasjon
Asbest brukt som isolasjonsmateriale rundt rør og kjeler m.m. samt asbest som er påsprøytet, hefter dårligere til underlaget og kan derfor lett avgi støv ved reparasjon og riving.

Har du fått konstatert asbest, må du ikke foreta noen asbestfjerning selv, og slett ikke støvsuge inne i luftekanalene. Vanlige støvsugere er ikke bra nok, og slipper ut igjen de bittesmå asbestfibrene. På den måten risikerer man at det blir mer av dem i innelufta.

Asbestplater finnes også mange steder som bekledning av yttervegger (i "Eternit") og i himlinger (Asbestolux, Pernit) etc.

I noen gymnastikksaler har det vært brukt asbestholdige plater i en vegg for balløvelser etc- må ikke benyttes! Hvis de ligger i ro, kan de godkjennes. Utsettes slike plater for påkjenninger (risting, ballspill etc) kan de avgi asbestfibre. Arbeidstilsynet er meget strenge i kontroll av dette, og kan kontaktes for råd og evt aksjon.

Alle materialer hvor det finnes asbest, skal merkes tydelig! All asbest skal fjernes - om mulig. Ved fjerning av asbest skal det brukes egnet verneutstyr. Fjerning skal utføres av godkjente fagfolk. Asbest som ikke kan fjernes, skal kapsles inn slik at fiber/asbeststøv ikke kan rives løs.

Fibersymptomer

NB asbest: bronkial- og lungecancer.

Mineralulls betydning for kreft (cancer) er usikker. Mest aktuelt: irritasjonseffekter på slimhinnene i øyne, nese og ved hyperreaktivitet.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forside

 

AKTUELLE KATEGORIER :
materialer og byggeprosesser