DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Les om Egeninnsats

 Inneklima i skoler, barnehager og yrkesbygg
 Eksempel på klassekontrakt
 Larvikmodellen
 Aktiv MEIS (eller Aktiv DUE)
 Aktiv MEIS prosessen
 Nettverk for miljølære
 Tiltak etter kartlegning med Kvalifisert skjønn-metoden (KSM)
 Mobbing kan motvirkes med Aktiv MEIS / Aktiv DUE
DU ER HER :

Forside