Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2022-01-23 18:40:10
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=97&context=

Tiltak i skole. Tiltak i barnehage. Tiltak i yrkesbygg

Et godt innemiljø skapes gjennom en rekke samlede tiltak som angitt innledningsvis ( se: "Tiltak for et godt innemiljø").

En viktig side av dette er at bygningsmessige forhold og drift legges til rette for å skape og vedlikeholde et godt innemiljø. Med dagens viten kan man det.

En like viktig side er at brukerne selv bidrar på beste måte for å vedlikeholde og kanskje forbedre sitt eget innemiljø. Det er utarbeidet spesielle strategier for dette i skoler og barnehager, og det er særlig to modeller som brukes med gode resultater i praksis: "Aktiv MEIS" som er utarbeidet av Kjell Aas, og "Larvikmodellen" (Tjue er bra for hue) som er utarbeidet av Kai Gustavsen (se litteraturlisten).

De to modellene har mye felles.

Tiltak for egeninnsats for et bedre innemiljø

Med kartlegning av innemiljøet/inneklimaet etter veiledningen i Kvalifisert skjønn metoden (KSM) kommer det vanligvis klart frem hvilke tiltak som er fornuftig å gjennomføre, og hva som bør prioriteres i første omgang.

Først gjelder det å utbedre de forholdene som karakteriseres som "dårlig"(skår 3) og "veldig dårlig" (skår 4), i neste omgang kanskje noen av de som karakteriseres som "mindre godt" (skår 2), selv om de er akseptable. Forsøk da å få til forhold som er beskrevet under "godt" (skår 1)! Bruk av veiledningen på denne måten sammen med "gode råd" vil utvilsomt gi et bedre innemiljø.