Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2021-04-15 06:17:36
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=760&context=

Avslutning av nettsiden

Denne nettsiden blir nå inaktiv, men tilgjengelig med uendret adresse som kunnskapsbase hos Norges Astma - og allergiforbund.

Fra i dag slutter jeg, Kjell Aas, å arbeide med denne nettsiden. Jeg blir snart 89 år, og synes jeg bør gi meg nå.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har stått som eier av denne nettsiden med forbundets nettredaktør Nina Brun som kontaktperson. Det har på alle måter vært et godt og stimulerende samarbeid.
NAAF, Nina Brun og hennes medarbeidere fortjener stor takk.

Til min glede har Norges Astma- og Allergiforbund besluttet å beholde nettsiden som en hvilende database med uendret adresse.
Det betyr at nettsiden heretter ikke blir oppdatert.
Mye av tekstene vil likevel fortsette å være aktuelle i lang tid fremover.

Noen lenker kan bli brutt.
Da løses problemet som oftest hvis du bruker det uthevede søkeordet i lenken til nytt søk i Google eller andre søkemotorer.

Den plattformen som inneklima.com har vært på, er foreldet, krevende og tungvint for alle parter.
Ekspertene i Bayonette support.no tok likevel på seg oppgaven å overta støtten av nettsiden.De har vært til meget god hjelp.

Nettsiden har vært besøkt av 150 000 - 200 000 hvert år. Jeg er takknemlig for den interessen de besøkende har vist, og vil spesielt takke for hauger av e-post med spørsmål og kommentarer.


Så takk og farvel!
22. august,2013