Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2021-04-15 06:21:19
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=759&context=

Miljøkjemi og vi. Sluttord

(Denne artikkelen avslutter prosjektet Miljøkjemi og vi. Se innholdsfortegnelsen der og ta en titt på forordet!)

Kunnskap om miljøkjemi er mangelfull, og det gjelder også viktige sider av vår egen biokjemi. Det mangler særlig mye for å vite nok og forstå samvirkene i dette kompliserte mangfoldet.

Vi har mange miljøbevisste og helsebevisste mennesker rundt oss. De har behov for og vel et slags krav på å få innsikt i hva man vet og ikke vet i forhold til aktuelle problemstillinger og utfordringer i miljøet.

Med dette prosjektet har det vært mitt håp å bidra etter beste evne til slik innsikt - og kanskje stimulere eller provosere til tiltak for å komme videre.

Men jeg vil understreke for leserne. JEG ER IKKE NOEN AUTORITET I DETTE.
I sin tid ble jeg riktig nok behandlet som en autoritet innen mitt avgrensede fagområde. Jeg opplevde meg ikke slik selv. Det var og er for mange ubesvarte spørsmål og uløste gåter.
Faglig autoritet er dessuten forgjengelig.

Sant å si er det ingen som er autoriteter i dette vidtfavnende feltet "Miljøkjemi og vi". Men det finnes mange som sammen kunne komme langt med godt samspill.

Min far spilte fotball på landslaget i flere år. Han skåret ikke så mange mål selv, men det ble ganske mange mål likevel. Hans hovedoppgave var å takle situasjonene etter beste evne og så "sentre" ballen videre til noen som kunne føre den videre mot målet.

Her har det vært mange baller i luften, som jeg har forsøkt å ta ned og sende videre i håp om at noen vil ta taklingen videre.
Med det håpet avslutter jeg mine forsøk her.

Samtidig avslutter jeg mitt arbeid med denne nettsiden. Den vil heretter fungere som en hvilende database med uendret adrersse hos Norges Astma - og allergiforbund ( NAAF).

Temaene for dette prosjektet er vist i innholdsfortegnelsen
Heretter blir det ikke oppdateringer.

(Sist oppdatert 22.august, 2013)
Kjell Aas©