Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2021-11-30 19:07:34
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=758&context=

Miljøkjemi og vi. Utfordringer for media

(Denne artikkelen hører til prosjektet Miljøkjemi og vi. Se innholdsfortegnelsen der og ta en titt på forordet!)

Noe i vår miljøkjemiske hverdag kan ha stor betydning for mange av oss.
Oppgavene står i kø for helsevesenet. Et hovedproblem er mangelfull viten.
Det foreligger riktignok ganske mye relevant kunnskap, men det meste er forbeholdt for de få av oss som leter etter spesiell informasjon.
Men folkeopplysning er noe som skal komme til deg og ikke noe du må lete etter! Her er aviser, ukeblad, tidsskrifter, radio og TV de viktigste aktørene.

Både i Folkehelsas kunnskapsbase om kjemikalier og helse,
i mange tekster i Helsebiblioteket
og Matportalen er det mange åpne spørsmål.

Mye er oppsummert i Miljøkjemi og vi med lenker og litteraturhenvisninger til fordypningsstoff.

Pasient - og interesseorganisasjoner sprer mye av sin spesielle viten via nettsider og medlemsblad. Norges Astma- og allergiforbund ( NAAF) bidrar f.eks. med en god del informasjon om miljøkjemi som er viktig for forebygging av astma og allergier, men godt å vite for alle.

Stort sett når relevant informasjon ikke frem til folk flest bortsett fra de gangene aviser, ukeblad, radio eller TV fanger opp interessant miljøkjemisk stoff og formidler det til et stort antall lesere på nettet eller papir, i radio- eller TV-programmer.

Av og til ender det opp som feil og villedende tekst. Det kan være fordi det dreier seg om litt vanskelig kjemi eller uklare konklusjoner i forskning.
Flertallet av journalister sørger imidlertid for kontroll og evt. korrigeringer gjennom kontakt med de riktige fagfolkene.

På den måten kommer som oftest viktig miljøkjemisk informasjon frem til folk flest gjennom offentlige media og bare gjennom dem. Derfor er det ønskelig at tekster i Miljøkjemi og vi brukes i media. Det dreier seg om interessant stoff. Media utfordres til å bruke det!

Dette er et "non profit" prosjekt gjennomført av professor emeritus dr. med Kjell Aas.
Alt der og alt som står med Kjell Aas© i Allergiviten.no og innemiljo.net kan brukes fritt med kildeanvisning.

Full oversikt foreligger i innholdsfortegnelsen

(Sist oppdatert 17. august, 2013)
Kjell Aas©