DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Underlaget

NB Det behøver ikke være noe galt med det øverste gulvbelegget! Det kan være underlaget (våt betong, fuktige sponplater etc) eller kombinasjoner av slikt og limproduktet.

I spørsmål om valg av gulvbelegg må underlagets kvaliteter, evt dempende materiale og valg av lim tas med i vurderingen, og man må tilrettelegge renhold og vedlikehold med henblikk på mulige helseskader av avgasninger og støv. Et vesentlig moment for alle typer gulv er at underlaget må være tilstrekkelig tørt før belegget legges. Mest aktuelt i praksis er plager/sykdom på grunn av avgassing av octanol etc pga kombinasjon av lim/våt betong. Alkalisk fukt fra betongen fører til forsåping av limet og det kan dannes octanol (lukter som gammel frukt) og/eller ammoniakker. Dette gir vond/rar lukt, hodepine, nedsatt konsentrasjon, nedsatt hukommelse, slapphet, nedsatt arbeidsevne mm.

I mange boliger består underlaget av sponplater lagt på et bjelkelag. Spesiell varsomhet må utvises overfor fukting av slikt underlag! Se "Sponplater".

Vinyl & våt betong

Kombinasjonen vinyl og våt betong er en kjent årsak til inneklimasyke, vanligvis gjennom forsåpning av limet som er brukt, eller av vinylen. Det dannes i noen tilfeller ammoniakkliknende gasser, men svært vanlig er octanol ( 2-methyl-hexanol).

Octanol har en egen, litt emmen lukt. Vanlige plager er rar lukt, hodepine, nedsatt konsentrasjon, nedsatt hukommelse, slapphet.

Våt betong

oppstår

  1. ved feilaktig herding av betongen og ved for kort uttørking før det legges belegg. I en undersøkelse av barnehager i Sverige (Andersson et al 93) ble det hevdet at betonggulvet trengte 19 ukers uttørring for å oppnå et trygt nivå m.h.t. fuktighet. Kort byggetid er et kjempeproblem i denne sammenheng, og det er mange eksempler på problemer på grunn av dette.
    Se tabell over nødvendig tørketid
  2. feilaktig isolasjon mot grunnen, forekommer ikke sjelden i sokkeletasje innebygget i bakken; ofte p.g.a byggeslurv ved drenering eller skade på isoleringsmembran (Platon-membran brukes ofte og er bestandig, men ved slurv skjæres det rifter, eller de loddes ikke godt nok sammen)
  3. lekkasjer i rør lagt i betongen (NB forekom i Oslo drabantby med fjernvarme!)
  4. Andre lekkasjer (fra vaskemaskin, oppvaskmaskinm.m)

Se også fukt

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidematerialer og byggeprosesser gulvUnderlaget

 

AKTUELLE KATEGORIER :
gulv