Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2022-07-05 11:08:29
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=674&context=

Skolenes inneklima anno 2013. Del 6: Noen sosiale aspekter

Denne nettsiden har mye stoff om inneklimaforhold i skoler, se serien som begynner med Skolenes inneklima anno 2013 Del 1. Innledning

Fra NAV opplyses det at urovekkende mange unge er arbeidsuføre. Det kan ha mange årsaker, men det fortelles at en betydelig andel er uføre pga. psykiske problemer og mange har avbrutt skolegang.

De fleste av disse har gått i skoler med uakseptabelt inneklima. Med kunnskap om virkninger av dårlig inneklima, er det nødvendig å spørre om det har bidratt til en slik utvikling.
I så fall er det godt mulig at forebyggende innsats for å bedre dette kan være mer effektivt og lønnsomt i det lange løp både for de unge og for landet enn det NAV kan få til for unge arbeidsuføre.
Det er nemlig fortsatt skoler med dårlig inneklima.

Erfaringer fra prosjektet Aktiv MEIS viser at det er sannsynlig at skolens innemiljø kan ha noe av skylden for varig nedsatt arbeidsevne hos noen.

Risiko i dårlig innemiljø på skolen
Skolevegring
I tillegg til at elever med noen allergier og/eller astma kan bli dårligere på skolen, er det mange som får hodepine og/eller føler seg uvel i løpet av skoledagen. Det ble rapportert hos over 40 % av elevene i mange klasserom før gjennomføringen med betydelig færre etter.

I noen skoler med særlig dårlig inneklima rapporterte over 60% av elevene hodepine og at de følte seg uvel på skolen mer enn 3 dager pr uke.
Det synes åpenbart at slike opplevelser må skape motvilje mot skolen, og at dette sannsynligvis forsterkes hos elever som ikke mestrer alle fag i skolearbeidet. Dårlig inneklima går jo også ut over konsentrasjonsevne og læring.
Her ligger det an for onde sirklers mekanismer.

Mobbing
Elever som har hodepine og føler seg uvel på skolen, blir sannsynligvis lett irritert og aggressive. Det kan øke tendenser til skoleproblemet mobbing.
Det kan sannsynligvis også øke mobbeofrenes sårbarhet (atter onde sirklers mekanisme!.
Mobbing i skolen kan føre både til skolevegring og til varige psykiske problemer.
Rapportene fra Aktiv MEIS viste at den prosessen motvirket mobbing.
Det var sannsynligvis ikke bare fordi inneklimaet ble bedre, men fordi tiltak mot mobbing lå i klassekontrakten og i miljøvernernes oppgaver.
Her ligger en krevende forskningsoppgave der en også vurderer mulige langtidseffekter av inneklima gjennom hele oppveksten ved å inkludere forholdene i bolig og evt barnehage.

Aktiv Meis
Dette prosjektet er gjennomført i mange barneskoler og ungdomsskoler i forskjellige kommuner.
Elevene lærte å vurdere inneklimaet i sin egen skole og klasserommet sitt med Kvalifisert skjønn metoden (KSM).
Samtlige elever i klassen undertegnet en forpliktende klassekontrakt.
Klassen valgte sine egne miljøvernere som fulgte nøye med i prosessen og skrev rapporter.

Det var enkle og billige tiltak som ble gjennomført, men mye ble oppnådd. Mange klasser kunne pryde klasserommet med et spesielt diplom for flott innsats.

(Sist oppdatert 12.april, 2013)
Kjell Aas

Til toppen