Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2019-08-23 12:44:2
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=646&context=

Misvisende forskningsreferater

Foreløpig vil jeg bare varsle at følgende overskrifter og utsagn er misvisende:
"Muggsopp gir ingen ASTMA-RISIKO" (Kommentar: FEIL!)
"Innendørs luftforurensning ikke så ille som fryktet”. (Kommentar: FEIL!)

Nærmere omtale av dette i denne nettsiden får vente til over nyttår, men noe omtale er å finne på nettsiden www.innemiljo.net.

(Sist oppdatert 13. desember 2010)
Kjell Aas (c)