Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2022-10-02 14:28:47
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=578&context=

Balansert ventilasjon og luftfuktighet

Vi bygger nytt og vil gjerne installere ventilasjonssystem. Naboene har balansert ventilasjonsanlegg med inn-og ut lufting.

Jeg opplever den lufta over tid som tørr og får vondt i hodet. Det samme gjør jeg på sykehuset der jeg jobber, der er den tørr pga mange apparater som avgir varme.

Finnes det balanserte ventilasjonsanlegg med "fuktfilter" eller en mekanisme for å justere fuktigheten i lufta som renses.
Har forstått det slik at lufta som kommer utenfra, varmes opp til innstilt temperatur, da er det jo logisk at den blir tørrere etter oppvarming.

SVAR

Det er en god idé å installere balansert ventilasjon med varmegjenvinning, men absolutt ikke med oppvarming av luften gjennom ventilasjonssystemet!

Det er mye annet og bedre å velge mellom for oppvarming av nytt hus.

Det er bare varmegjenvinneren som kan trenge en liten forvarming (ca 1000 w) på ekstra kalde dager og det styrer du selv med en bryter (for eksempel i sikringsskapet).
Se og bruk sjekklisten for balansert ventilasjon.

Tørr luft?
Mennesker har ingen sans som kan fortelle noe om luftfuktighet Når det føles som luften er tørr, skyldes det som oftest at den er forurenset slik at den irriterer slimhinnene.
Luftfuktighet må måles med egnede instrumenter, og det er best om den er mellom 20 og 40, kanskje til nød 50%, men se hvorfor RF 20-40% anbefales.

Om luftfuktigheten virkelig er for lav, skal det ikke tilføres fukt gjennom ventilasjonsanlegget! Det ville gitt stor risiko for fuktsnedslag i kanalene med vekst av mikroorganismer og forverring av inneklimaet.

(Sist oppdatert 18. januar 2008)