Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2019-03-19 04:50:45
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=481&context=

KSM for yrkesbygg 4. Andre (vanlige) forurensningskilder inne

Andre forurensningskilder enn tobakksrøyk, asbest eller radongasser inne. Her vurderes om det er gjennomført tiltak for å forebygge unødige forurensninger av inneluften.
Angi skjønn fra 1- 4.

Vurdering: