Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2019-07-16 10:42:2
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=478&context=

KSM yrkesbygg 1. Uteluft ved luftinntaket

1. Uteluft ved luftinntak:

Hvor forurenset er uteluften på de stedene luften trekkes inn i bygget/rommet gjennom ventilasjonsanlegg, vinduslufting og lignende?
Angi skjønn med skår fra 1- 4.

Se Kvalifisert skjønn metoden for yrkesbygg.

Vurdering:

<