Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2022-10-02 14:23:40
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=42&context=

Dyr i skolen

Allergener fra dyr hører til fareklasse 1 for allergener. Derfor skal det ikke tillates dyr i skoler og barnehager (Se Forskrifter for miljørettet helsevern for barn i barnehager og skoler). Elever som har dyr hjemme, bringer imidlertid med seg rikelig støv fra dyrene på klærne sine, og mye av dette drysser av inne.

Allergeneksponering fra katt, hund, midd:

I skoler og barnehager finnes relativt mye støv fra katter og hunder (brakt dit med brukernes klær) og mer av slike allergener enn i hjem der det ikke holdes slike dyr. Middallergener er lite aktuelle i skoler, men finnes ofte i støvet i barnehager (OBS hvilerum med madrasser).

Allergisk astma kan provoseres av:

Middallergen: > 10:g/ g svevestøv
Katt/hund: < 1:g/g svevestøv
1 ng/m³ luft

Påvist kons. i skoler/barnehager: vanligvis omkring eller mer enn 1 ng/m³ luft.

I en undersøkelse i Sverige (Lõnnkvist m.fl. 1999) ble det funnet 976 ng/g støv av hovedallergenet fra katt (Fel d1) og 1375 ng/g støv av hovedallergenet fra hund (Can f1). I den undersøkelsen ble det vist at bare 1 ukes skolegang førte til økt bronkial hyperreaktivitet hos elever med allergi mot katt og/eller hund.