Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2019-08-23 12:25:34
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=405&context=

Økonomilitteratur

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon

Bakke J V (red)(1998):Økonomi- inneklima- beslutningsgrunnlag for tiltak. Rapport etter et arbeidsseminar. Norges Forskningsråd, Medisin og helse (skår 1 (-2)
Hanssen SO (1998): Økonomi -inneklima- beslutningsgrunnlag for tiltak. Rasjonelle beslutningsmodeller i byggforvaltningen. I: Bakke JV (red): Økonomi - inneklima- beslutningsgrunnlag for tiltak. Rapport etter et arbeidsseminar. Norges Forskningsråd, Medisin og helse. s 48-55 (skår 1)
Lagercrantz L et al (2000): Negative impact of air pollution on productivity. Healthy Buildings 20000, 1: 653-58 (skår 1-2)
Milton D K et al (2000):
Risk of sick leave associated with outdoor air supply rate, humidification and occupant complaints.. Indoor Ar 10: 212.221 (skår 1-2)
Seppanen O A et al (1999):
Association of ventilation rates and CO2 concentrations with health and other responses in commercial and institutional buildings . Indoor Air 9: 226-252 (skår 1-2)
Wargocki P, Wyon D, Fanger O P (2000):
Productivity is affected by the air quality in offices. Healthy Buildings 1: 635-40 (skår 1 (-2)
Wargocki P et al (2000):
The effects of outdoor air supply rate in an office on perceived air quality, sick buildings syndrome, symptoms and productivity Indoor Air 10: 222-236 (skår 2)
Wyon D (1999):
Healthy buildings and their impact on productivity. Indoor Air 6: 3-1 (skår 1)