Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2020-01-19 08:44:39
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=304&context=

Dårlig inneklima i barnehage. Aktuelt spørsmål og svar.

Spørsmål fra førskolelærer: Dårlig inneklima i barnehagen!

Personalet har svie i øynene, føler at luften er tørr, har hodepine. Hva kan vi gjøre. Skal vi kjøpe luftfukter?

Eksperten svarer:

Det er dessverre mange barnehager som har dårlig inneklima slik at det kan opptre inneklimasyke (les om det) hos store og små. Personalet setter ord på det ("hodepine, sviende øyne og følelse av tørr luft, osv"). Småbarn er mer sårbare enn voksne, men setter jo ikke ord på slike plager. De kan vise det ved å være ekstra urolige eller sutrete, eller de kan være unormalt slitne etter noen timer i barnehagen.

Personalet er beskyttet av arbeidsmiljøloven. Verneombudet kan evt kontakte arbeidstilsynet hvis plagene er store.

Forskrift for miljørettet helsevern i barnehager og skoler (les om den) er ment å beskytte barna som en "arbeidsmiljølov for barn", men fungerer ikke godt nok fordi formuleringene er for upresise. Eieren (som oftest kommunen) har imidlertid plikt til å få barnehagen godkjent i henhold til forskriften, og da kommer det an på kommunens kompetanse og politikernes holdninger til barn.

Det kan være mange årsaker til at inneklimaet oppleves dårlig (se Innemiljjø. Definisjoner). Dere kan jo først forsøke å kartlegge innemiljøet med Kvalifisert skjønn-metoden for barnehager, skoler og yrkesbygg slik det er beskrevet her i Inneklima.com. Følg veiledningen best mulig. Da vil dere sannsynligvis få et godt inntrykk av hva som er feil og bør rettes opp.

Ved følelse av "tørr luft" (les om det) er årsaken vanligvis noe helt annet enn at luften er for tørr. Svært ofte skyldes følelsen av det at slimhinnene blir irritert, og vanligvis på grunn av for mye svevestøv (les om det) som bærer med seg irriterende kjemi. Det samme kan være årsaken til sviende og såre øyne, men her er det ofte dryssende støv fra mineralull (les om det) som er med på å gi plager. Verken luftfukter eller luftrenser pleier være til særlig hjelp.

I første omgang vil jeg (- ut fra det som er vanligst-) anbefale:

Kom gjerne tilbake med spørsmål når dere har kartlagt innemiljøet, eller hvis dere trenger utdyping av veiledningen for det (KSM).

Barnehagen er kjempeviktig. Gode barnehager er en viktig barnesak, kvinnesak, mannssak, familiesak og samfunnssak! En god barnehage forutsetter at innemiljøet er godt. Så stå på!

Se: Godt innemiljø i barnehagen?