Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2022-10-02 15:28:47
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=298&context=

Fuktskade. Vannskade

(Denne artikkelen hører til prosjektet Miljøkjemi og vi. Se innholdsfortegnelsen der og ta en titt på forordet!)

Fukt og fuktskader kan ha mange årsaker.
Svært ofte skyldes det feil som opptrer i byggeprosessen, men også feil drift, dårlig vedlikehold og feil bruk kan ha skylden. Gamle bygårder kan være særlig utsatt.
Valg av tomt og plasseringen av bygget på tomten er viktig.

Ofte starter det med arkitekttabber og prosjekteringsfeil

Feil og/eller slurv i byggeperioden

Feil drift og bruk

Uflaks

Vanlige tegn på fukt - bortsett fra synlig vann - er blant annet: