Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2019-08-23 12:50:16
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=254&context=

Elektromagnetisme, Magnetisme litteratur

"Skår 1-4" angir hvilken vitenskapelig kvalitet vedkommende publikasjon har etter Kjell Aas's vurdering. Slik skår er ikke gitt for Aas's egne publikasjoner.
skår 1 = meget god/god
skår 2 = god (akseptabel)
Skår 3 = dårlig (ikke god nok dokumentasjon)
skår 4 = meget dårlig, svak dokumentasjon