Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2020-08-05 09:27:16
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=240&context=

Nettverk for miljølære: Inneklima på skolen

Nettverk for miljølære inneholder 4 aktiviteter i forbindelse med inneklima på skolen og i klasserommene. Dette er tilrettelagt av Norsk institutt for luftforskning (NILU). Du går inn på nettstedet og klikker på "Tema" og gjør dine videre valg.

Nettverk for miljølære er et samarbeid mellom skoler, miljøvernforvaltningen, forskningsinstitusjoner og frivillige organisasjoner. Flere departmenter har gått sammen for dette nettverket. Kirke-, undervisnings- og forskningsdepartementet (KUF) er hovedansvarlig og finansierer det meste sammen med Miljøverndepartementet. Læringssenteret (som tidligere het Nasjonal læremiddelsentral, fungerer som sekretariat. Internettløsningene er utviklet og driftes av Universitetet i Bergen (UiB) og Norsk institutt for luftforskning (NILU). Det er NILU som tar seg av inneklimastoffet. (E-post: service@nilu.no).

Nettverkets inneklimadel legger til rette for 4 tiltak for elevene:

Det er kritisert at man her har inkludert kostnadskrevende målinger, men bortsett fra det inneholder nettstedet http://miljolare.UiB.no mye ikke-kommersiell informasjon, bl.a. KUF: Rapport 2000 Skolelevers fysiske arbeidsmiljø som omhandler gjeldende lover og forskrifter m.m. og forberedelser til en rettskraftig arbeidsmiljølov for elevene.

Nettsiden inneholder også KUF: Hvordan lage sunt innemiljø i skolebygg.

Nettstedet har også mye annet miljøorientert faktastoff og en del nyttige linker, bl. a. til Odin, departementenes og regjeringens internettadresser med lovverk, stortingsmeldinger mm