DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Gulvbelegg i Yrkesbygg

I valg av gulvbelegg er det en rekke forhold som må vurderes. Det er ulike behov og muligheter i boliger, barnehager, skoler, kontorbygg etc. og også for forskjellige rom i en gitt bygning.

Noen generelle forutsetninger

For et hvert gulvbelegg forutsettes

  • Optimalt valg og forbehandling av underlaget
  • Valg av materiale av god kvalitet med lav emisjon av kjemiske agens
  • Tilfredsstillende slitestyrke uten sprekkdannelser eller støvproduksjon
  • Vedlikehold og renhold er tilpasset gulvmaterialet og den aktuelle belastning
  • Det er tilrettelagt for effektive smussforebyggende tiltak fra utearealet gjennom inngangspartier til de sentrale deler av bygget
  • Kostnadseffektivt livsløp inkl. vedlikehold og renhold.
  • Miljøhensyn fra produksjon til utskifting

I en god avveining forutsettes at man velger varianter av høy kvalitet fra seriøse leverandører og gjennomfører forsvarlige renholds- og vedlikeholdsrutiner. Det vektlegges også en realistisk belastning og skaderisiko for beleggene og deres motstandsevne mot påregnelige skader. Det forutsettes også at beleggene legges på en slik måte at man unngår problemer fra underlaget som skyldes at bygget eller underlaget ikke er blitt tilstrekkelig utherdet eller at overskudd av kjemikalier fra det aktuelle gulvbelegg ikke er fordampet før belegget legges på. En forutsetter også god utlufting før de aktuelle rom tas i bruk.

Sammenlikning av linoleum, vinyl og gummi i gulv

Linoleum. Fordeler og ulemper:

Fordeler Ulemper
Miljøvennlig produksjon Kan ha betydelig emittering
Naturprodukt Noe dyrere enn vinyl
Brannsikkert Krever rel. Mye vedlikehold
Estetiske fordeler Vedlikehold krever kjemikalier med mange VOC til inneluften
Enkelt daglig renhold Utsatt for fuktskader
Lyddempende (noen typer med div. underlag) Moderat hårdt (uten "filtunderlag"

Vinyl - fordeler og ulemper

Fordeler Ulemper
Slitesterkt Kan emittere bl.a. ftalatersom kan gi helseskade
Relativt billig Miljøskadelig produksjon
Enkelt renhold Avgasser ved sveising
Tåler fukt Ømfintlig for høy varme (+UV)
Vedlikeholdsfritt (noen typer) Vedlikehold med kjemikalier(noen typer)
Lyddempende (noen typer) Rel. hårdt uten "filtunderlag"

Kautsjukbelegg. Fordeler og ulemper:

Fordeler Ulemper
Miljøvennlig produksjon Foreløpig begrenset erfaring i Norge
Beskjeden avgassing Noe dyrere enn vinyl
Brannsikkert Kan skades av mye direkte solvarme
Estetiske fordeler Kan inneholde naturlateks som kan gi allergi
Enkelt daglig renhold Spesielt renhold
Lyddempende (noen typer med div. underlag)

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidematerialer og byggeprosesser gulvGulvbelegg i Yrkesbygg

 

AKTUELLE KATEGORIER :
gulv