Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2020-02-20 21:42:23
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=238&context=

Arkitekttabber

Det er noen feil som går igjen feil der helhetskravet til et godt og sunt innemiljø ofres på "skjønnhetens alter". De må kalles arkitekttabber.

De alvorligste feilene er også de vanligste. Hit hører konstruksjonsfeil som fører til:

1. Fukt- og vannskade

2. Mye svevestøv (med kjemisk last

3. Dårlig luftskifte


Vi har sett flere eksempler på bygg som har fått arkitektpris e.l. for estetiske forhold, men som har tydelige bygningstekniske svakheter som fører til plager og sykdom hos brukerne.
Her skal nevnes noen vanlige feil.

Konstruksjonsfeil som fører til fuktskader er meget vanlige.
Det er også ofte hensyn til renhold som mangler. Mange vakre innemiljøer er så lite renholdsvennlige at inneklimaet blir dårlig.


Vanlige feil

På den annen side er det mange arkitekter som sammen med husbyggeren finner frem til meget gode løsninger der kartlegningen av innemiljøet gir bare gode skår samtidig som estetiske hensyn er fint ivaretatt.