DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Vinyl

Polyvinylklorid (PVC) brukes i en lang rekke produkter og i alle grader av hårdhet/mykhet. Lages av monochloroethylen (H2C=CH-Cl) --> PVC ([CH2-CHCl]n). Produksjon av PVC kan skade vårt ytre miljø ved dannelse av klororganiske forbindelser inkl dioksiner, og slik skade kan også skje ved forbrenning av PVC-materiale. All PVC inneholder noe monomerer. Brenning gir degraderingsprodukter: NH3,HS, klorider og phenylbenzoat (evt fra ftalater).

Vedlikehold, rengjøring er minst problematisk ved vinylgulv, men her kan hensyn til det ytre miljøet skape problemer gjennom miljøforurensninger i produksjonsfasen for PVC . Forskjellige miljøbevegelser har imidlertid noe ulikt syn på dette. Avgassing av en rekke VOC, kanskje særlig av myknere (ftalater) kan føre til uønsket og kanskje helseskadelig forurensning av innemiljøet. Avgassing av etylglykolacetat,2-etylheksanol, TXIB og metylbensener kan føre til slimhinneirritasjon.

PVC avgir en rekke flyktige organiske komponenter (VOC). Vanlig er etylglykolacetat, etylheksanol og metylbenzen som kan irritere slimhinnene.

I en artikkel av Jaakkola, Øie og medarbeidere refereres at det i småbarnsundersøkelsen i Oslo 1992/1993 ble funnet statistisk sammenheng mellom utvikling av bronkial obstruksjon ("astma") og bruk av PVC i gulvbelegg (OR = 1.89, confidence interval = 1.14,3,14) sammenliknet med parkettgulv. Tilsvarende risiko ble funnet for bruk av teppegulv.

Artiklen har imidlertid ikke tatt med i vurderingen evt sosiale og økonomiske "confounders". Det er sannsynlig at PVC-gulv brukes mest i billige leiligheter med brukere med dårlig økonomi, lav sosial status, lavt utdannelsesnivå (alt sammen faktorer som øker risiko for astma).

PVC komponenter

består av plastpolymerer = makromolekyler i fast binding (NB Det kan forekomme rester av monomerer = små molekyler) tilsatt myknere og fargestoffer mm. Viktig gruppe myknere er ftalater, Plastmykgjørere av ftalatestre kan utgjøre 20 -50% av PVC (se ftalater!). Produsentene hevder at avgassing av ftalater nå er meget lavere enn tidligere.

Se også om polyuretan og isocyanat.

Leif Øie (og medarbeidere) har levert et viktig bidrag til diskusjonen om evt helseskadelige virkninger av ftalater (se ref). Hypotesen var at økt bruk av PVC kan ha bidratt til økningen av astma. Dette er bare hypotetisk, men funnene og diskusjonen er viktig - som diskutert nærmere under ftalater, myknere.

Vinylsymptomer, PVCsymptomer

polyvinylkloridsymptomer (se Szende,B: 1994)

PVC-støv (under produksjonen) er 10-30 mikrometer i diameter og kan gi alveolitt og lungefibrose og sannsynligvis lungecancer som yrkessykdom.

Astma kan forverres/provoseres av avgasninger fra PVC- industri. Øie har fremsatt hypotese at ftalater fra PVC kan bidra til induksjon av astma ( se ftalater). Bakterier og andre mikroorganismer adhererer i særlig grad til PVC (NB madrasser!)

VINYL - fordeler og svakheter
Fordeler Svakheter
Slitesterkt Kan emittere bl.a. ftalatersom kan gi helseskade
Relativt billig Miljøskadelig produksjon
Enkelt renhold Avgasser ved sveising
Tåler fukt Ømfintlig for høy varme (+UV)
Vedlikeholdsfritt (noen typer) Vedlikehold med kjemikalier(noen typer)
Lyddempende (noen typer) Rel. hårdt uten "filtunderlag"


I større bygg, bl.a. skolebygg, står valget ofte mellom linoleum og vinyl (alternativt gummigulv). Når alle hensyn er tatt, vil valget vanligvis falle på vinyl, men dette er kontroversielt. Et meget sterkt standpunkt er ført i pennen av Forsvarets bygningstjeneste som avskriver linoleum for sine formål (Forsvarets Bygningstjeneste (1999): Linoleum. Helsemessige, økonomiske og praktiske konsekvenser ved bruk av linoleum gulvbelegg FBT/TM/9800451-19.)
I Folksams vurdering kommer linoleum bedre ut enn vinyl spesielt fordi vinyl faller dårlig ut i deres miljøregnskap, men senere forskning viser at vinyl har bedre total miljøkvalitet enn linoleum.

.

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidebygningenmaterialer og byggeprosesser Vinyl

 

AKTUELLE KATEGORIER :
materialer og byggeprosesser