DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Svigermorprøven i KSM

Dette er en metode som Kjell Aas har foreslått og beskrevet i Kvalifisert skjønn modellen (KSM), se dette.

Der skåres funnene med skår 1 - 4 der 1 = godt, 2 = mindre godt, 3 = dårlig og 4 = meget dårlig.

I KSM gis følgende veiledning om dette :

9. Rengjøring:

Angi skjønn.

Vurdering:

Skår er sum av skårene for hovedrengjøring, daglig/ukentlig rengjøring og "svigermorprøven" (A+B+C) dividert med 3.

A Hovedrengjøring: (våtvask, støvtørring med fuktig klut) inklusive hyller, bøker i åpen bokhylle, høye flater, karmer og lister samt vask av gardiner.

1 = minst 2 ggr i året;
2 = 1 gang i året ;
3 = hvert annet år
4 = sjeldnere

B. Daglig/ukentlig rengjøring: Rengjøring alle gulv (med god støvsuger eller med fuktig klut) og støvtørring med fuktig klut av alle horisontale flater, lister, hyller

1 = 2 ggr eller mer pr uke
2 = 1 gang pr uke
3 = 1 gang pr 10 dager
4 = sjeldnere

Bruk av dårlig støvsuger, manglende skifte av vaskevann for hvert gulv eller støvtørring med tørr klut e.l. gir 1 tilleggskår.

C. Rengjøring av høye vannrette flater, lister, karmer etc

Rengjøring (med god støvsuger eller med fuktig klut eller miljøklut (mikrofiber) av alle høye horisontale flater, lister, hyller, hengende armatur etc som kan samle støv og ikke nåes ved daglig/ukentlig rengjøring.

1 = minst 6 ganger i året;
2 = 3-5 ganger i året
3 = 2 ganger i året
4 = 1 gang i året, evt bare ved hovedrengjøring

D. "Svigermorprøven"

Denne utføres på 4 forskjellige steder i stue og soverom, og resultatet (skår) angis som gjennomsnitt av funnene.

Høye flater: (hyller, gesimser, lister og karmer): stryk med ytterste ledd av fingeren ca 5 cm og bedøm hvor skitten den blir.

1 = ubetydelig til lite støv
2 = en del støv
3 = ganske mye støv
4 = skittent

Inventar (bord, kommoder): Skriveprøve (f.eks. en stor S) på vannrette flater:

1 = Ingen synlig støvskrift
2 = Svakt synlig støvskrift
3 = Tydelig støvskrift
4 = Svært tydelig støvskrift

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidekvalifisert skjønn-metodenSvigermorprøven i KSM

 

AKTUELLE KATEGORIER :
kvalifisert skjønn-metoden