DETTE FINNER DU PÅ INNEKLIMA.COM :
OM INNEMILJØ OG INNEKLIMA
EGEN BOLIG
SKOLER OG BARNEHAGER
YRKESBYGG
SYKDOM OG HELSEEFFEKTER
LUFTFORURENSNINGER
MÅLINGER OG ANALYSER
TILTAK
KONTAKT FOR INNEMILJØSPØRSMÅL
REGLER OG FORSKRIFTER
ØKONOMI
OM INNEKLIMA.COM

Naturprodukter

For mange med allergi er naturen den verste "forurenseren" (jfr pollen, muggsopper, dyr m.m.)

Mange tror at naturprodukter er spesielt sunne, og at de ikke avgir noen helseskadelige gasser. Det er feil! Mange av naturens egne produkter kan være helseskadelige når de stenges inne i en "klimaskjerm" som bygningene våre er.

Allergi retter seg først og fremst mot naturens egne komponenter (NB f.eks. syntetisk latex i maling gir ikke allergi, men naturlatex i naturmaling er en meget hissig allergenkilde). Naturprodukter er ofte særlig gode vekstmedia for mikroorganismer (sopp). også avgasninger fra naturprodukter kan gi irritasjon ved hyperreaktivitet og bidra til inneklimasykdommer:

Naturlig terpentin inneholder for eksempel komponenter som virker sterkt irriterende og kan gi kontaktallergi. Tretjære inneholder irriterende og kreftfremkallende stoffer. Harpiks er et kontaktallergen og kan ved oppvarming gi avdampning som er en sterk irritant ved hyperreaktivitet.

Furuplank avgir en rekke terpener som kan virke irriterende (bl.a. "-pinen) osv.

Leverandører av naturprodukter markedsfører dem som særlig miljøvennlige, men kan ikke fritas for dokumentasjonskrav!

Jungelen

Utskriftsvennlig versjon

DU ER HER :

Forsidebygningenmaterialer og byggeprosesser Naturprodukter

 

AKTUELLE KATEGORIER :
materialer og byggeprosesser