Denne siden ble hentet fra www.inneklima.com 2019-08-23 11:57:34
Adressen til siden er http://www.inneklima.com/index.asp?document=162&context=

Kilder til vanlige gasser (VOC)

Se litteratur om glucan ((1->3)-beta-D-glucan)(Muggsopper og mikroorganismer, Mykotoksiner).

Formaldehyd (se dette - nedenfor)

Acetaldehyd - som formaldehyd

Propanal Byggematerialer, tepper, lim, tobakksrøyk
2-methylpropanal Tobakksrøyk
3- methylbutanal Tobakksrøyk, muggsopper etc
Pentanal Byggematerialer
4-methylpentanal Tobakksrøyk
Acrolein "
Crotonaldehyd "
Benzaldehyde Bygningsmaterialer
Furfural Tobakksrøyk
a-pinene, terpener Oljer, bonevoks etc, tremateriale
alfa-limonene Oljer, sitrusfrukt, parfymer, vaskemidler
Hexaner Forbruksvarer, byggematerialer
Benzene Forbruksvarer, byggematerialer, maling, tobakksrøyk, bil, toluene
Xylene -----"-----
1-octen-3-ol Metabolit fra muggsopper
ethyl-hexanol Linoleum/lim på fuktig betong,

Aspergillus fum. ( Bjurman et al 1997).

NB Forskjellige muggsopper kan føre til en rekke spesielle VOC-emisjoner avhengig av hva slags materiale de gror på - og hvor lenge veksten har pågått. Noen slike VOC kan brukes som indikator på muggsoppvekst. Hit hører en nyoppdaget VOC, 4-allylanisole som har et karakteristisk massespectrum (se Bjurman et al, 1997).